AR D EN SK

E.M.E.T. Company - irak, blizky vychod, obchodná spolocnost, Iracke firmy, obnova iraku

Nadácia

Spoločnosť E.M.E.T. Company s.r.o., má víziu svojimi podnikateľskými aktivitami prispievať aj k rozvoju vzdelanosti a podpore nadaných detí a študentov v Iraku a na Slovensku.

V roku 2010 bude založená nadácia, ktorej základný kapitál bude tvorený sponzorským darom vo výške 5% z čistého zisku spoločnosti E.M.E.T. Company s.r.o. za predchádzajúce daňové obdobie a taktiež bude spoločnosť prispievať 2% z dane, podľa paragrafu 50 zákona o daniach.

Vytvoríme štipendijný program založený na prospechovom štúdiu a aktívnom zapájaní sa študentov v oblasti vedy a výskumu, pre umožnenie vzdelávania Irackých a Slovenských študentov na Slovenských Univerzitách, s podporou vzdelávacích stáží aj v rámci Európskej únie a USA.

Začínať treba od najmenších, preto budeme podporovať aj jednotlivé projekty v rámci škôl v Iraku a na Slovensku.


Domov O nás Spolupráca Portfólio Riešenia Nadácia Kontakt

© www.urobsiradost.sk 2010